Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor de website MKBhosting.eu, onderdeel van Mobile Interactive Services NLD.

In dit privacy statement willen we u laten weten hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, wat ingaat op 25 Mei 2018. U kunt hier lezen welke gegevens wij van u verwerken en welke invloed u daar zelf op kunt uitoefenen. Dit privacy statement geldt voor alle klanten en kan indien nodig gewijzigd worden als er nieuwe ontwikkelingen zijn op de markt, of als daar gewoon een aanleiding voor is. Het is raadzaam om dit privacy statement geregeld te checken, onderaan de pagina staat de datum van wijziging. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens op onze website is Mobile Interactive Services NLD.

 

1. Uw gegevens

Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die Mobile Interactive Services NLD van u verwerkt voor in hoofdzaak een bestelling plaatsen in onze Nederlandse webshop.Wij hechten dan ook grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij willen dan ook altijd naar de klant toe, zoveel mogelijk transparantie geven, zodat de klant weet, waar deze aan toe is. Wat doen wij om dit doel te bereiken?

 

 • Wij beschermen alle informatie die u met ons deelt, via onze website of webshop.
 • Wij verzamelen alleen gegevens die nodig zijn om een bestelling tot een goed gevolg te leiden.
 • De toegang tot uw persoonlijke gegevens zijn alleen inzichtelijk voor de medewerker van Mobile Interactive Services, dit is een eenmansbedrijf, dus er wordt geen verdere informatie gedeelt naar andere medewerkers.
 • Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig met uw gegeven informatie om.
 • Als er contact gezocht wordt, via email, of telefoon, verifiëren wij altijd de identiteit van de klant, om er zeker van te zijn dat ook de klant zegt, wie de klant is.
 • Wij geven nooit login gegevens en wachtwoorden van klanten. De klant kan echter zelf een verzoek doen voor een wachtwoord reset. Weet de klant de inlognaam niet, dan kan de klant er voor kiezen om een nieuw account aan te maken.
 • Wij eisen ook, dat bedrijven die met ons samenwerken, ook deze informatie respecteren.
 • Wij verbinden ons om voortdurend alert te blijven om uw privé-gegevens te beschermen.

 

Persoonsgegevens

Op het moment dat u onze webshop bezoekt, en overgaat tot een bestelling, of contact zoekt via het contactformulier, verwerkt Mobile Interactive Services NLD uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn te herleiden tot individuele natuurlijke personen. Bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, informatie via het contactformulier of een bestelling plaatst, vragen wij als webshop onder meer uw naam, adres, woonplaats, bankrekeningnummer, e-mailadres en geboortedatum. De geboortedatum is bijvoorbeeld nodig bij Achteraf betalen via een extern bedrijf.

Als u besluit om niet via een gastaccount, maar een gewoon account uw gegevens in te vullen, dan zullen wij ook vragen of u een gebruikersnaam en wachtwoord wilt invullen. U krijgt hierna een email toegestuurd met deze informatie. Uiteraard worden deze gegevens door Mobile Interactive Services NLD verwerkt, zodat u uw bestelling spoedig in huis heeft. Let wel, niet alleen als u een bestelling wilt plaatsen, maar ook als u informatie aanvraagt via contactformulier, via email of u aanmeldt voor de nieuwsbrief, laat u informatie achter, die wij verwerken.

 

Communicatiegegevens

Als u gebruik maakt van onze diensten, verwerkt Mobile Interactive Services NLD ook communicatiegegevens die verband houden met dit gebruik, maar die niet de inhoud van de communicatie zelf betreffen. Communicatiegegevens zijn in het kort samengevat gegevens die nodig zijn om telefoon en internetverkeer over ons netwerk te vervoeren.

 • Vaste en mobiele telefonie gegevens zoals de datum, het tijdstip en de duur van een verbinding, maar niet uw eigen telefoonnummer worden bij ons verwerkt. Met andere woorden, als u ons belt, zien wij niet uw eigen telefoonnummer, maar wel de datum en tijdstip. Uiteraard als u uw naam geeft, zijn dit ook weer gegevens.
 • Internet gegevens die via de webshop plaatsvinden zoals de datum, het tijdstip en de duur van een internetsessie, technische identificatiegegevens (zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord), e-maildienst, de applicatieserver waarmee applicaties die u gebruikt verbinding maken, en uw IP-adres. let wel, uw identificatiegegevens kunnen wij nooit inzien. Ook de verbinding met de webshop en informatie loopt via een beveiligde SSL verbinding.

2. Waarvoor gebruiken wij uw gegevens

Dienstverlening

Mobile Interactive Services NLD verwerkt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om onze diensten aan u te kunnen leveren, het leveren van een uiteindelijk bestelling. Ook nadat wij uw bestelling hebben laten bezorgen, kan het voorkomen dat u met ons contact opneemt, deze persoonsgegevens zijn dan ook bekend. Zonder verwerking van uw gegevens kunnen wij onze producten niet aan u leveren. Mobile Interactive Services NLD maakt gebruik van derden om uw bestelling aan u af te leveren, maar verkoopt nooit uw gegevens. Deze gegevens zijn nodig als u uw bestelling in huis wilt hebben.

Inschakelen van derden

Mobile Interactive Services NLD maakt gebruik van derden, om uw bestelling af te leveren. Te denken zijn bedrijven als PostNL/Myparcel om uw pakje te bezorgen. Ook PostNL voor brievenbus bestellingen. Sisow, onze betaalprovider, die maakt gebruik van een deel van uw gegevens. Maakt u daarbij ook nog gebruik van achteraf betalen, dan heeft ook Focum achteraf betalen deze gegevens nodig, inclusief geboortedatum, om tot een goede validatiecheck te komen. Voor zover derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens heeft Mobile Interactive Services NLD de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

 

Bewaartermijn en voldoen aan wettelijke verplichtingen

Mobile Interactive Services NLD bewaard uw gegevens zolang u zelf aangeeft om deze verwijderd wilt hebben. Omdat u uw gegevens laat bewaren, kunt u in het geval van een aangemaakt account uw eigen gegevens inzien, en zonodig ook veranderen. Ook het voor meerdere malen een bestelling doen is dan een voordeel dat uw gegevens worden bewaard.
Het laten verwijderen van uw gegevens kunt u doen door een email naar de webshop te sturen, en daar uw gegevens in te vullen die samenhangen met uw account. Wij nemen dan contact op met u, of u daadwerkelijk bent, wie u zegt wie u bent.

Recht op inzage, correctie en vergetelheid van uw persoonsgegevens

Als klant heeft u volgens de nieuwe wet recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. U dient hiervoor contact op te nemen met onze klantenservice. Ook kunt u deze gegevens aanpassen in uw account, mits u uiteraard een account heeft aangemaakt. Tevens heeft u het recht om vergeten te worden; dit houdt in dat wij alle gegevens die wij van u hebben geregistreerd en die niet noodzakelijkerwijs bewaard moeten worden volgens wetgeving, uit onze systemen verwijderen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

 

3. Website, webshop en cookies

Website disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Mobile Interactive Services NLD aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van website of webshop. Mobile Interactive Services NLD behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mobile Interactive Services NLD.

 

Verwerking van gegevens op webshops van Mobile Interactive Services NLD

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens op onze websites in de eerste plaats om onze (web)diensten aan u te kunnen leveren en om met u te communiceren. Uw gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze diensten en onze website te verbeteren. Tenslotte kunnen wij uw gegevens gebruiken met uw toestemming om bijvoorbeeld een nieuwsbrief te versturen. Mobile Interactive Services NLD verwerkt daartoe op haar website de volgende gegevens:

 • Inloggegevens. Wanneer u toegang wenst tot de webshop of website, wordt u gevraagd om zich aan te melden met een gebruikersnaam en een wachtwoord (inloggegevens).
 • Informatie die u achterlaat op onze webshops en websites. Op onze webshops en websites vragen wij alleen strikt noodzakelijk om aanvullende persoonlijke informatie, zoals uw e-mailadres, naam of een telefoonnummer.
 • Surf- en klikgedrag, dit wordt door Google Analytics gedaan. Zo weten wij op welke pagina u binnenkwam, en welke pagina’s u heeft bezocht, eventueel na een aankoop, maar ook zonder aankoop kan dit van toepassing zijn. Daarnaast verzamelen we bepaalde standaardinformatie die uw browser naar elke website verzendt die u bezoekt, zoals het type en de taal van de browser, de tijd van uw bezoek en het webadres van waaruit u onze website bereikte.


Uitleg over de gebruikte cookies op deze website

Websites maken handig gebruik van cookies, dit zijn onschuldige kleine tekstbestandjes die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen, en deze hebben een bepaalde houdbaarheid. Als deze tijd verstreken is, worden deze weer verwijderd. Wij gebruiken de cookies alleen voor eigen gebruik, en wel alleen voor het inzichtelijk houden van een stroom van bezoekers. Cookies bestanden zijn volkomen veilig. U kunt desgewenst nadat u onze website of webshop heeft bezocht, deze verwijderen. Uw persoonlijke voorkeur voor onze webshop of website wordt ook opgeslagen in deze bestandjes, wat als voordeel heeft dat u zich bijvoorbeeld niet hoeft opnieuw hoeft aan te melden.

 

Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten

Uitgelegd: Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu met onder andere Google Analytics te meten hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen en worden geanonimiseerd.

 

Wij gebruiken onder andere cookies voor:

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
 • Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
 • Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
 • Het optimaliseren van de website

Voor de cookies die derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen; Mobile Interactive Services NLD heeft daar geen invloed op.

Google Analytics, http://www.google.com/policies/privacy/


Overige / onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsen, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

 

Browserinstellingen

Uitgelegd: Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen aanpassen dat de browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.
Belangrijk: Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Dat kan bijvoorbeeld resulteren in niet goede afhandeling van uw bestelling, een betaling die niet geheel vlekkeloos werkt. Wij plaatsen echter geen advertenties van derden, dus daarvoor hoeft u onze cookies niet te weigeren. Hoe u instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via http://www.youronlinechoices.eu.

 

Slotopmerkingen

Het is natuurlijk duidelijk dat we deze verklaringen af en toe moeten aanpassen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met ons via privacy-avg@mobile-interactive-services.nl

 

Versie 1.0 , 20-05-2018.